INSCRIPCIONS

Les inscripcions es poden fer:Personalment: Del dia 01 d'abril al dia 30 d'abril, a les secretaries de les entitats organitzadores. El pagament es farà a les mateixes entitats.

Club Muntanyenc de Terrassa
C/ Alexandre Gali nº 4 Soterrani. Terrassa
93.733.93.89
Dimarts 20:30-21:30/Divendres 21:30-23:00
http://www.clubmuntanyencterrassa.com/
clubmuntanyencterrassa@yahoo.es

Secció Excursionista del Club Natació Terrassa
C/ Avinguda Abat Marcet s/n. Terrassa
93.735.26.26
http://www.elnatacio.com/
Dilluns a divendres 10:00-21:00
On line: Accedint a partir del dia 01 d'abril, a través del portal "inscripcions.cat" clicant aqui "link a portal inscripcions" 
El preu de l'inscripció és de 16€. Un cop terminat el procés, els participants rebran un e-mail de confirmació amb el nº de participant.

Protecció de dades personals dels participants en la Ruta dels Camins Històrics
La cessió d'aquestes dades representa l'autorització de les mateixes a les entitats organitzadores de la ruta per que tracti les dades d'acord amb el que disposa la llei 15/1999 de 13 de desembre i la llei 34/2002 d'11 de juliol i les directives 95/46/ce i 2003731/c, dins l'àmbit propi de les entitats organitzadores per a poder dur a terme les funcions que tenen encomanades segons els seus estatuts, així com per a que es puguin cedir a aquelles entitats públiques o privades que hi estiguin obligats per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions; amb les quals tinguin prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal d'informació sobre persones.
En cap cas es farà un us diferent del previst per les tasques pròpies de la organització de la Ruta dels Camins Històrics. En qualsevol moment es pot exercir el dret de rectificació o cancelació
mitjançant comunicació per escrit al correu de la ruta caminshistorics@gmail.com.
No hay comentarios: