NORMATIVA DE LA PROVA

- Aquesta prova bianual, que transcorre pels camins històrics del massís de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, pretén reivindicar un excursionisme no competitiu, d’esforç però sense presses.
- El gràfic del quilometratge i dels desnivells a superar és prou significatiu. Es tracta d'una prova de certa duresa que demana un notable esforç.
- L'organització no fa cap mena de distinció entre el primer i l'últim en arribar, i desitja que tothom faci la ruta segons les seves possibilitats. Els participants han de valorar la llargària de la ruta (34 Km).
- Per assegurar el bon funcionament dels serveis de suport cal que, en cas d'abandonament, es comuniqui aquest fet al control immediat. Podeu lliurar la fitxa de ruta, personalment o be mitjançant un altre company que continuï. Si això no fos possible, caldrà fer-ho avinent a l'equip escombra.
- L'equip escombra tancarà la prova, resseguint íntegrament el recorregut i donarà per finalitzats els controls, aplicant rigorosament el temps màxim indicat per a cadascun. Alhora, també verificarà a cada punt de control, el nombre de persones que hi ha arribat, així com les possibles incidències.
- Recordeu que no es tracta d'una marxa atlètica. Per tant, els horaris d'obertura dels controls estan calculats a pas de caminant, no de corredor. D'altra banda, hi haurà un servei de cap de la ruta i un equip-escombra (ambdós portaran distintius), que seran els encarregats d'obrir i tancar els controls i tots els serveis de suport. Aquell participant que sobrepassi el cap de la ruta o quedi darrera de l'equip escombra ho farà sota la seva responsabilitat.
- Transports públics: Hi han Serveis regulars de Sant Llorenç Savall a Castellar del Vallès i Sabadell, de Mura a Terrassa, passant pel Coll d'Estenalles i l'Alzina del Sal.lari, i de l'Obac a Terrassa. Es recomana utilizar aquest transports per tornar a Terrassa, en cas d'haver d'abandonar la prova.
- L'organització es reserva el dret de modificar tot allò que cregui convenient per al millor funcionament de la ruta.
- La pluja no serà obstacle per a la celebració de la ruta, la qual, no obstant, podrà ser alterada pels organitzadors si alguna circumstància greu ho aconsella.
- L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, si bé vetllarà en tot moment per tal d'evitar-los.
- Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats per una persona adulta i responsable.
- En cas d’incidència durant la ruta es podrà contactar amb la organització mitjançant un numero de telefon al qual trucar per comunicar-ho. En cas de no ser posible per falta de cobertura s'haurà de comunicar al control més proper mitjançant algun altre participant perquè l'organització se’n faci càrrec.
- Cada participant haurà de portar motxilla amb menjar i beure per a les seves necessitats, si bé als controls nº 2 i 7 s'oferirà un entrepà, fruita i beguda a tots els participants.
- Es recorda la prohibició absoluta de fer foc i/o llençar deixalles de qualsevol mena.
- Es recomana portar barret, calçat adequat, usat i molt còmode i mitjons de recanvi.
- Per tal d'evitar molèsties a la resta de participants, es recomana no portar gossos.

No hay comentarios: